ဗဟုသုတများ

MM QR Code Generator Platform ရှိစနစ်များကို အသုံးပြုနည်းများ အပါအဝင် နိုင်ငံတာကာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုနေကြသော QR Code နှင့် သက်ဆိုင်သော ဗဟုသုတများကို မှဝေပေးလျှက်ရှိပါသည်။

blog

QR Code အမျိုးအစား များ

QR Code အမျိုးအစားများကို မျိုးခွဲခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ အသုံးပြုမှုအလိုက် မတူကွဲပြားမှုများ ရှိ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
blog

QR Code ကိုအသုံးပြုသည့်နေရာများ

QR ကုဒ်ကို အမျိုးမျိုးသော နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဓိကအသုံးများသော နေရာများမှာ -စီးပွားရ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
blog

QR Code ဆိုတာဘာလဲ

QR ကုဒ် ဆိုတာ "Quick Response code" ရဲ့ အတိုကောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ရွက်ကပ်ပုံစံ (2D barcode) တ...

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်