ဈေးနှုန်းများ

Dynamic QR Code ဈေးနှုန်းများ

မိမိလုပ်ငန်းနှင့် အသုံးပြုလိုသည့် Package များကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်

(၆) လ အခမဲ့

ရက်ပေါင်း (၁၈၀)စမ်းသုံးရန်

၀ ကျပ်/တစ်လ
၀ ကျပ်/တစ်လ
၀ ကျပ်/တစ်လ
၃,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
 • 1 Dynamic QR
 • 100 Dynamic QR Scan
 • Unlimited Static QR
 • Unlimited Static QR Scan
ဝယ်ယူမည်
တစ်ကိုယ်ရေသုံး

ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

၉,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၉,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၇,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၅,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
 • 2 Dynamic QR with LOGO
 • 1000 Dynamic QR Scan
 • Unlimited Static QR with LOGO
 • Unlimited Static QR Scan
ဝယ်ယူမည်
လုပ်ငန်းသုံး

ဘက်စုံ

၁၂,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၁၂,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၁၀,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၈,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
 • 50 Dynamic QR with LOGO
 • 50,000 Dynamic QR Scan
 • Unlimited Static QR with LOGO
 • Unlimited Static QR Scan
ဝယ်ယူမည်
လုပ်ငန်းကြီးသုံး

ဘက်စုံ/ကုန်ပစ္စည်း

၁၅,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၁၅,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၁၃,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
၁၁,၀၀၀ ကျပ်/တစ်လ
 • 100 Dynamic QR with LOGO
 • Unlimited Dynamic QR Scan
 • Unlimited Static QR with LOGO
 • Unlimited Static QR Scan
ဝယ်ယူမည်